CERTIFICARI

Tento Express este renumita pentru producerea și comercializarea produselor de înaltă calitate.

CERTIFICARI CE/EN + ISO

ECO FRIENDLY

PROIECTARE

CERTIFICARI

Politica principală a TentoExpress implică implementarea și menținerea unor standarde înalte, asigurându-se că produsele fabricate satisfac așteptările și cerințele clienților săi.

Obiectivele firmei noastre includ îmbunătățirea noastră continuă care are ca rezultat satisfacția clienților noștri, precum și eficiența și productivitatea maximă a proceselor noastre de producție.

Prin atingerea acestor obiective, căutăm să ne asigurăm că clienții noștri vor primi întotdeauna produse care îndeplinesc standarde înalte de calitate, astfel încât să ne bucurăm în continuare de încrederea lor.

Certificari

TENTOEXPRESS

Menține controlul și consecvența calității prin selecția atentă a materiilor prime, alegerea scrupuloasă a furnizorilor și formarea continuă a personalului său. 

Pentru o buna functionare, eficienta ridicata si continua,  firma noastra sustine si incurajeaza sugestiile angajatiilor cu privire la posibile îmbunătățiri, propunându-le managerilor lor direct.

Fiecare angajat este parte integrantă a lanțului calității și este indispensabil în asigurarea implementării sistemului de management al calității.

Eco-friendly

Tento Express

Contribuția echipamentului Sistem Pergola Retractabila la obiectivele de mediu prevederile Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea criteriilor tehnice de screening pentru determinarea condițiilor în care o activitate economică se califică ca contribuind în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă acea activitate economică nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ oricăruia dintre celelalte obiective de mediu

Activitatea îndeplinește criteriile stabilite, echipamentul (pergola) neavând un impact asupra schimbărilor climatice.

Producator : Dickson Fabrics
Produs : Sunblock ( Copertina, membrana PVC ) – realizată din poliester cu strat de PVC, protectie Anti UV
Rol : Productie
Producătorul își arată susținerea și contribuția pentru mediu prin implementarea în cadrul companiei, a standardelor ISO 14001 Environmental Management și ISO 50001 Energy Management. Prin intermediul acestor certificari, producatorul isi ia angajamentul pentru mediu prin : identificarea tuturor aspectelor de mediu (semnificative/nesemnficative), identificarea riscurilor, stabilirea de tinte si obiective de mediu ( reducerea consumurilor de energie, utilizarea rationala a resurselor regenerabile, utilizarea celor 3R, prevenirea poluarii, respectarea legislatiei. Producătorul contribuie în mod activ la reducerea amprentei de carbon, prin monitorizarea continuă a consumurilor de energie și prin acționarea asupra reducerii amprentei ecologice. Dickson se concentrează pe reducerea impactului emisiilor de CO2 generate de consumul de energie (pentru răcirea spatiilor de birouri/terase etc) din clădiri într-un mod esențial pasiv, bazat pe blocarea razelor infraroșii.

Producator : Elvial (profile aluminiu)

Produs : Cadru din aluminiu

Rol : Productie

Producatorul isi asuma toate actiunile necesare pentru a reduce impactul de mediu mediu aferent proceselor de prelucrare si productie si face toate demersurile pentru a contribui activ la reducerea emisiilor de CO2.
Drept urmare, producatorul are implementat sistemul de management ISO 14001:2015 prin care acesta isi arata contributia fata de mediu.

Pentru a face fata provocarilor pe parte de protectia mediului : consum de resurse naturale si materii prime si auxiliare, emisii atmosferice si generarea si eliminarea de deseuri, poluarea fonica, producatorul a încorporat practici responsabile cu mediul înconjurător de-a lungul lanțului nostru valoric. Acest lucru face ca procesele să fie eficiente și ecologice acelasi timp. În plus, se fac upgrade-uri și se avansează continuu pentru a le îmbunătăți performanța în toate aspectele, pregătirea continuă a personalului cu privire la protecția mediului și alegerea furnizorilor care se angajează în mod egal în gestionarea responsabilă a resurselor.

Faza de transport

Producatorul reduce cantitatea de energie consumata prin reciclarea tuturor resturilor de aluminiu, din toate fluxurile procesului, utilizand doar 5% fata de energie necesara pentru crearea aluminiului primar creanduse un produs care nu isi pierde nici o caracteristica fata de aluminiul obtinut in mod direct.

Producatorul investeste in echipamente noi si upgradeaza echipamentele actuale, astfel incat sa se minimizeze cantitatea de energie utilizata si a cantitatilor materilelor utilizate. Producatorul căută să crescă procentul de aluminiu secundar și pulbere care derivă din reciclarea în produsul final din aluminiu și obținerea tuturor certificatelor relevante pentru durabilitate practici de mediu, amprenta de carbon, C2C etc.

Producator : Tentoexpress P.C.
Produs : Pergola
Rol : Asamblare pergola ( cadru aluminiu + copertina, membrana PVC)

Producatorul isi arata angajamentul fata de mediu prin implementarea unui sistem de management de mediu conform standarului ISO 14001:2015.

Serviciul de transport este externalizat catre companii de transport.
In alegerea companiilor, unul din criteriile de selectie este motorizarea masinilor si se cauta doar acei furnizori care atesta faptul ca emisiile generate de mijlocele de transport sunt minime si conforme cu legislatia in vigoare.

Faza de receptie

executie

dare in folosinta

De la etapa de receptie a echipamentelor si pana la etapa de executie, implementare si dare in folosinta, nu exista un impact asupra schimbarilor climatice.
Operatiunile care deriva de la expeditia echipamentelor sunt urmatoarele:

  • Receptia echipamentelor ( se realizeaza direct la sediul beneficiarului)

  • Organizarea de santier ( se realizeaza la sediul beneficiarului prin delimitarea unei zone betonate si organizarea spatiului pentru faza de montare)

  • Executia ( montarea echipamentelor conform instructiunilor de lucru);

  • Receptia lucrarilor de catre beneficiar si darea in folosinta a lucrarii;

In Etapa de fabricare

Utilizarea apei pentru producție este minimă datorită proceselor optimizate ale producatorilor. Apa utilizată în producție este complet igienizată in stații locale de tratare a apelor uzate.
Datorita utilizarii unor metode optimizate, aceasta permite producatorilor sa nu foloseasca metode conventionale care pot conduce la o incarcare mai mare a apei dar si a unui consum mai mare.

Faza de receptie / executie / dare in folosinta

De asemenea, procesele de tratare se fac în circuit închis. In cadrul production,Dickson utilizeaza o parte din caloriile din apa folosită la tratare pentru a încălzi apa care vine.
Consumul de chimicale pentru productia de aluminiu este minim si se face intr-un circuit inchis, astfel nefiind necesare cantitati suplimentare de apa.

In perioada de transport, montaj, dare in folosinta nu se utilizeaza resursa de apa.

Comisia Europeană a adoptat în 2015 un plan de acțiune menit să accelereze trecerea la economia circulară, să stimuleze competitivitatea globală, să promoveze o creștere economică sustenabilă și să creeze noi locuri de muncă.

Planul de acțiune cuprinde 54 de măsuri pentru „închiderea cercului” în ciclul de viață al produselor – de la producție și consum, la gestionarea deșeurilor și piața materiilor prime secundare. În același timp, evidențiază cinci sectoare prioritare în care ar trebui accelerată tranziția, de-a lungul întregului lanț valoric: materialele plastice, deșeurile alimentare, materiile prime critice, construcțiile și demolările, biomasa și biomateria. Firul roșu în toate acțiunile este nevoia de a crea o bază solidă, un teren fertil pentru investiții și inovare.

Producatorul echipamnetului evaluează disponibilitatea tehnicilor care sprijină aspectele descrise mai jos și, dacă este posibil, adoptă astfel de tehnici:
(a) reutilizarea și utilizarea materiilor prime secundare și a componentelor reutilizate în produsele fabricate;

(b) o proiectare care asigură o durabilitate ridicată, posibilitatea de reciclare, dezasamblarea ușoară și adaptabilitatea produselor fabricate;
(c) o gestionare a deșeurilor care acordă prioritate reciclării în detrimentul eliminării, în procesul de fabricație.

(d) informații despre substanțele care prezintă motive de îngrijorare pe parcursul întregului ciclu de viață al produselor fabricate și trasabilitatea acestor substanțe.

Echipamentul contribuie la prevenirea și controlul poluării prin reducerea cantitatii de energie necesara pentru racirea spatiilor.
Prin blocarea razelor infrarosii, misiunea Dickson este de a diminua emisiile de CO2 in urma consumurilor de energie utilizate pentru racirea spatiilor de birouri / cladiri / terase

Pentru partea de fabricarii, producatorii utilieaza substante chimice in conformitate cu cerintele

REACH.

Etapa de fabricare


Producator : Elvial
Producator : Dickson
Produs : Sunblock ( Copertina – membrana PVC) – realizată din poliester cu strat de PVC, protectie Anti UV
Rol : Productie

Producatorul detine certificare Greenguard care garanteaza faptul ca produsele destinate spatiilor de interior sunt certificate pentru emisii chimice reduse și contribuie la crearea unor medii interioare mai sănătoase.
Producatorul detine certificare Oeko-tex. Standardul 100 de la oeko-tex este una dintre cele mai exigente etichete pentru textile brute, semifabricate și finisate testate pentru

substanțe nocive. Testează toate articolele textile în fiecare etapă de prelucrare și fiecare componentă și ingredient. Componentele chimice ale țesăturilor sunt certificate în conformitate cu standardele REACH și, prin urmare, inofensive din punct de vedere ecologic uman. Țesăturile Dickson respectă aceste standarde. Deoarece țesăturile lui Dickson folosesc fire acrilice vopsite în soluție, ele omit o etapă foarte poluantă în procesul de țesut. Procesele de tratare a țesăturilor sunt optimizate pentru a evita supraîncărcarea produselor cu substanțe chimice

Produs : Cadru din aluminiu Rol : Productie

Producătorul consumă cât mai puțină sodă caustică în timpul curățării matrițelor de extrudare și a investit într-un sistem eficient de recuperare. Procesul de recuperare a sodei caustice se desfășoară cu circuit închis, fără producerea de substanțe poluante care trebuie eliminate. Aceasta este o altă contribuție importantă la siguranța mediului.

Faza de receptie / executie / dare in folosinta

In faza de asamblare, receptie, executie si dare in folosinta, nu se utilieaza substante chimice.

Activitatea îndeplinește criteriile stabilite, echipamentul neavand impact asupra biodiversității și a ecosistemelor.

Productia echipamentului nu are impact negativ asupra biodiversitatii si a ecosistemelor. Producatorii au implementate sisteme de management de mediu prin care se analizeaza impactul adus si se contureaza obiective / teluri / indicatori pentru controlarea si diminuarea riscurilor si aspectelor de mediu semnificative.

In perioada de montare a echipamentului, se vor respecta regulile organizarilor de santier, fara a afecta spatiile verzi in nici un fel ( depozitare, montare, etc.).

Proiectare

Oferim servicii complete de proiectare

In spatele oricărui proiect vor fi anexate documentațiile tehnice, parti scrise ( memoriu tehnic), parti desenate (planuri arhitectura, planuri de rezistenta, expertize (daca este cazul), verificări MLPTL la cerința A1, A2, A3 , referat de verificare, programe de control, lista cantitati de lucrări.

Toate aceste documente se vor întocmi in conformitate cu legistatia romana in vigoare din domeniul construcțiilor si al activitatilor conexe:

• Legea 50 cu modificările ulterioare, privind autorizarea construcțiilor

• Legea 10 cu modificările ulterioare, privind calitatea in construcții

• Normativele si standardele romanești in vigoare

Contacteaza-ne prin WhatsApp
Call Now Button